DOMINIK KAROL ŻYRO
Chcesz pomagać innym? Zacznij od siebie ...
 
 
 
 
 

 

 

Dominik Karol ŻYROUrodziłem się w 1976 roku w Kaliszu. Od blisko 20 lat mieszkam w Łodzi. Wybrałem to miasto.

Ukończyłem Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej oraz Medyczne Studium Zawodowe.


 

Moja praca zawodowa 

 

 

 

 

Od blisko 20 lat wykonuję zawód zaufania publicznego - pracuję w aptece.Pomagam, doradzam, wykonuję i wydaję produkty lecznicze. Swoją wiedzę fachową przekazuję moim młodszym koleżankom i kolegom oraz wykorzystuję w codziennej praktyce zawodowej w relacjach ze swoimi pacjentami. Lubię rozmawiać z ludźmi i poznawać ich problemy. 
 
Działalność społeczna


Od kilku lat działam społecznie na rzecz swojego środowiska zawodowego. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP (ZZTF RP) powstał w 2000 roku. Pełniłem w nim funkcję pełnomocnika do spraw legislacji, wiceprezesa, a od kwietnia 2010 roku reprezentuję tę organizację jako prezes Zarządu Głównego. Dzięki wsparciu oraz stałej współpracy z przedstawicielami Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek (IGWPAiA) wspólnie realizujemy swoje działania statutowe.
W ostatnim roku dużym problemem stało się ograniczenie dostępności leków na terenach wiejskich w punktach aptecznych. Szereg spotkań, dyskusji i innych działań zarówno ZZTF RP, jak i IGWPAiA z przedstawicielami zawodu, właścicielami i pracownikami tych placówek oraz stroną rządową zaowocowało przywróceniem do sprzedaży wielu produktów leczniczych na terenach wiejskich. Dostęp pacjentów do usług farmaceutycznych świadczonych przez punkty apteczne uległ zdecydowanej poprawie.

Aktywnie pełnię funkcję prezesa, a ZZTF  RP utrzymuje kontakt z departamentami Ministerstwa Zdrowia, uczestniczymy w spotkaniach z przedstawicielami zawodu, planujemy także w najbliższym czasie dyskusję na temat przyszłości zadań zawodowych techników farmaceutycznych również ze słuchaczami Medycznych Studiów Zawodowych.
Codziennie pomagam w rozwiązywaniu problemów zawodowych.
Stały kontakt i wymiana doświadczeń z IGWPAiA daje nam możliwość nawiązywania dialogu z uczelniami wyższymi w zakresie podnoszenia rangi zawodu i dokształcania. 

 
 

Wiecęj o ZZTF RP
 
Dominik Karol Żyro | Utwórz swoją wizytówkę

 
 
 
 
 
Projekt i wykonanie : Dominik Żyro 2011 - 2012 - 2013
 
 
DOMINIK ŻYRO 2011-2012-2013 - Prawa autorskie zastrzeżone.
 
UDZIELAM zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie treści strony pod warunkiem powołania się na źródło i wskazanie autora.
 
NIE WYRAŻAM żadnej innej zgody na jakiekolwiek wykorzystywanie treści tej strony, w szczególności związanej z opublikowanymi zdjęciami, prowadzące do osiągnięcia  korzyści majątkowej kopiującego.
 
NIE WYRAŻAM zgody na przerabianie, modyfikowanie i dokonywanie zmian w skopiowanych grafikach.